گیاه Soldanella alpina

Soldanella alpina
-
1
L.
-
0
Primulaceae

عکس

0.3
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)