گیاه Sophora tetraptera

Sophora tetraptera
-
0
J.F.Mill.
Kowhai
0
Leguminosae
Edwardsia grandiflora.

عکس

10
6
همیشه سبز
درخت
کند
بله
بله
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

چوب