گیاه Spigelia marilandica

Spigelia marilandica
-
3
L.
Indian Pink
0
Loganiaceae

عکس

0.5
0.25
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد کرم
مخدر