گیاه Sporobolus contractus

Sporobolus contractus
-
0
Hitchc.
Spike Dropseed
1
Gramineae
S. cryptandrus strictus. Scribn.

عکس

0.8
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر

سایر موارد استفاده

تار و پود (بافندگی)