گیاه Stellaria alsine

Stellaria alsine
-
2
Grimm.
Bog Stitchwort
1
Caryophyllaceae
S. uliginosa.

عکس

0.3
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پادزهر
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
شیرافزا
ضد نفخ
متفرقه

استفاده خوراکی

برگ