گیاه Stellera chamaejasme

Stellera chamaejasme
-
1
L.
-
0
Thymelaeaceae

عکس

0.3
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
بال پولکداران
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم

سایر موارد استفاده

فیبر
کاغذ