گیاه Streptopus amplexifolius

رتبه خوراکی: 4
رتبه دارویی: 2
 

نام فارسی

نام علمی

 
-
 
نام انگلیسی: Wild Cucumber
Author: (L.)DC.
خانواده: Convallariaceae
نام های مترادف: S. distortus.
ارتفاع گیاه (متر) : 1
پهنای کانوپی (متر) : 0.3

فرم رشد : چندساله
همیشه سبز/خزان کننده : -
سرعت رشد : -

آیا گیاه کشت می شود؟ : بله
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟ : نه
نیاز نوری: سایه کامل، نیمه سایه
خاک مطلوب : سبک (شنی)، متوسط (لوم)
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟ : نه
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟ : نه

اسیدیته خاک : اسیدی، خنثی، قلیایی
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟ : نه
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟ : نه

رطوبت : خاک مرطوب
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟ : نه
آیا گیاه خودگشن است؟: -
نوع گل: نر و ماده
نحوه گرده افشانی: -
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟: نه
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟: نه
مقاومت در برابر یخ زدگی: -
مقاومت به آلودگی هوا: -
مقاومت در برابر باد: -
برگ
ریشه
میوه
اشتها آور
بندآورنده خون
بیماریهای آمیزشی یا مقاربتی
تشدید کننده انقباضات رحمی- اکسی توسیک
ضد درد، مسکن درد
کلیه
مسهل قوی (نه به اندازه مسهل شدید)
مقوی معده
بخور دادن