گیاه Styrax officinalis

Styrax officinalis
-
1
L.
Storax Tree
2
Styracaceae

عکس

5
2
خزان کننده
درختچه
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
بله
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
خلط آور

استفاده خوراکی

ادویه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

رزین
گردن بند