گیاه Symphytum officinale

Symphytum officinale
-
5
L.
Comfrey
4
Boraginaceae

عکس

1.2
0.6
-
چندساله
سریع
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

بندآورنده خون
بهبود دهنده زخم
خلط آور
خنک کننده
ضد درد
قابض
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)
نرم کننده پوست
هومئوپاتی

استفاده خوراکی

برگ
چای

سایر موارد استفاده

زیست توده
صمغ
کمپوست