گیاه Symphytum uplandicum

Symphytum uplandicum
-
5
Nyman.
Comfrey
4
Boraginaceae

عکس

1.2
0.6
-
چندساله
سریع
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

بندآورنده خون
بهبود دهنده زخم
خلط آور
خنک کننده
ضد درد
قابض
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)
نرم کننده پوست

استفاده خوراکی

برگ
چای

سایر موارد استفاده

پوشش زمین
زیست توده
صمغ
کمپوست