گیاه Syringa vulgaris

Syringa vulgaris
یاس بنفش، یاس خوشه ای
1
L.
Lilac
1
Oleaceae

عکس

6
0
خزان کننده
درختچه
متوسط
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها، بال پولکداران
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
دهان شویه
ضد تب نوبه (یا تب متناوب)
ضد کرم، کرم کش
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

گل

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

اسانس
پایه (قلمه)
پرچین
ماده رنگ