گیاه Telopea speciosissima

Telopea speciosissima
-
0
(Sm.)R.Br.
Waratah
1
Proteaceae

عکس

3
2
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

شهد

سایر موارد استفاده

سبد