گیاه Tetrapanax papyrifer

Tetrapanax papyrifer
-
1
(Hook.)K.Koch.
Rice Paper Plant
2
Araliaceae
Aralia papyrifera. Fatsia papyrifera.

عکس

5
5
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
تب بر
شیرافزا
ضد کرم، کرم کش
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

ریشه

سایر موارد استفاده

کاغذ