گیاه Thelypteris palustris

Thelypteris palustris
سرخس باتلاقی
1
Schott.
Marsh Fern
1
Thelypteridaceae
Dryopteris thelypteris. Lastrea thelypteris. (L.)Bory.

عکس

0.75
0.6
خزان کننده
سرخس
سریع
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
بله
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
-
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

شکایات یا مشکلات زنان

استفاده خوراکی

برگ