گیاه Thuja occidentalis

رتبه خوراکی: 2
رتبه دارویی: 3
 

نام فارسی

نام علمی

 
نوش آمریکایی، سدر سفید
 
نام انگلیسی: American Arbor-Vitae
Author: L.
خانواده: Cupressaceae
نام های مترادف:
ارتفاع گیاه (متر) : 15
پهنای کانوپی (متر) : 5

فرم رشد : درخت
همیشه سبز/خزان کننده : همیشه سبز
سرعت رشد : کند

آیا گیاه کشت می شود؟ : بله
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟ : نه
نیاز نوری: نیمه سایه، آفتاب کامل
خاک مطلوب : سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟ : نه
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟ : بله

اسیدیته خاک : اسیدی، خنثی، قلیایی
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟ : بله
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟ : نه

رطوبت : خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟ : نه
آیا گیاه خودگشن است؟: -
نوع گل: یک پایه
نحوه گرده افشانی: باد
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟: نه
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟: نه
مقاومت در برابر یخ زدگی: -
مقاومت به آلودگی هوا: -
مقاومت در برابر باد: -
چای
ساقه
آروماتیک، معطر
آنتی سپتیک، گندزدا
التهاب زا
ضد التهاب
ضد کرم
قابض
قاعده آور
گیاهان مفرح جان، سلامت بخش، خیلی اوقات نام دیگر صفرابر است
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
هومئوپاتی
برگ
ساقه
اسانس  
بخور دادن  
تانین  
جاروب  
چوب  
دورکننده  
فیبر