گیاه Thuja orientalis

رتبه خوراکی: 2
رتبه دارویی: 3
 

نام فارسی

نام علمی

 
نوش، سرو خمره ای
 
نام انگلیسی: Biota
Author: L.
خانواده: Cupressaceae
نام های مترادف: P. stricta. Biota orientalis. Thuja orientalis. L.
ارتفاع گیاه (متر) : 15
پهنای کانوپی (متر) : 5

فرم رشد : درخت
همیشه سبز/خزان کننده : همیشه سبز
سرعت رشد : کند

آیا گیاه کشت می شود؟ : بله
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟ : نه
نیاز نوری: نیمه سایه، آفتاب کامل
خاک مطلوب : سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟ : نه
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟ : نه

اسیدیته خاک : اسیدی، خنثی، قلیایی
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟ : بله
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟ : نه

رطوبت : خاک خشک، خاک مرطوب
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟ : بله
آیا گیاه خودگشن است؟: -
نوع گل: یک پایه
نحوه گرده افشانی: باد
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟: بله
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟: نه
مقاومت در برابر یخ زدگی: -
مقاومت به آلودگی هوا: بله
مقاومت در برابر باد: -
بذر
آرامبخش
بندآورنده خون
پوست
خلط آور
ضد آسم
ضد انگل- انگل کش
ضد باکتری
ضد تب
ضد سرفه
قابض
قاعده آور
مدر، ادرارآور
مسهل (تسکین دهنده)
مسهل (ملایم)
مقوی معده
نرم کننده پوست
پرچین  
چوب  
ماده رنگ