گیاه Tilia americana

Tilia americana
نمدار آمریکایی
3
L.
American Basswood
3
Tiliaceae

عکس

25
12
خزان کننده
درخت
متوسط
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

آرامبخش
چشمی
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد کرم، کرم کش
ضماد
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)

استفاده خوراکی

برگ
جایگزین شکلات
چای
شیره
شیرین کننده
گل

سایر موارد استفاده

بادشکن
چوب
فیبر