گیاه Tilia cordata

Tilia cordata
نمدار برگ ریز
3
Mill.
Small Leaved Lime
5
Tiliaceae
T. microphylla. T. parvifolia. T. ulmifolia.

عکس

30
12
خزان کننده
درخت
متوسط
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

آرامبخش
پوست
خلط آور
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
کاهنده فشارخون
محرک تعریق
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

برگ
جایگزین شکلات
چای
شیره

سایر موارد استفاده

چوب
زغال چوب
فیبر
کاغذ