گیاه Tilia heterophylla

Tilia heterophylla
-
2
Vent.
White Basswood
3
Tiliaceae
T. americana heterophylla. (Vent.)Loud.

عکس

30
0
خزان کننده
درخت
متوسط
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضماد
محرک تعریق

استفاده خوراکی

برگ
چای

سایر موارد استفاده

چوب
فیبر