گیاه Tilia japonica

Tilia japonica
-
1
(Miq.)Simonk.
Japanese Lime
3
Tiliaceae

عکس

20
0
خزان کننده
درخت
متوسط
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
محرک تعریق

استفاده خوراکی

برگ
چای
گل
میوه

سایر موارد استفاده

چوب
فیبر