گیاه Tilia platyphyllos

Tilia platyphyllos
زیرفون، نمدار طبی
3
Scop.
Large Leaved Lime
5
Tiliaceae
T. grandifolia. T. officinarum. pro parte.

عکس

30
20
خزان کننده
درخت
متوسط
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
خلط آور
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
کاهنده فشارخون
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

برگ
جایگزین شکلات
چای
شیره

سایر موارد استفاده

چوب
زغال چوب
فیبر
کاغذ