گیاه Tilia tomentosa

Tilia tomentosa
-
1
Moench.
Silver Lime
3
Tiliaceae
T. alba. T. argentea. DC.

عکس

25
20
خزان کننده
درخت
متوسط
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
محرک تعریق

استفاده خوراکی

ادویه
برگ
چای

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

فیبر