گیاه Tilia x europaea

Tilia x europaea
-
3
L.
Common Lime
5
Tiliaceae
T. x. europaea. L. T. intermedia. T. officinarum.

عکس

35
15
خزان کننده
درخت
متوسط
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

آرامبخش
پوست
خلط آور
رگ گشا، گشادکننده عروق
صفرا آور
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
کاهنده فشارخون
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
نرم کننده پوست

استفاده خوراکی

برگ
ترنجبین
جایگزین شکلات
چای
شیره
شیرین کننده
گل

سایر موارد استفاده

چوب
زغال چوب
فیبر
کاغذ