گیاه Tinopsora sagittata

Tinopsora sagittata
-
1
(Oliv.)Gagnep.
-
0
Menispermaceae

عکس

0
0
همیشه سبز
بالا رونده چند ساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
ضد درد
ضد ورم