گیاه Torilis japonica

Torilis japonica
ماستوک ژاپنی، هویج تیغی، ماستونک
1
(Houtt.)DC.
Upright Hedge Parsley
2
Umbelliferae
T. anthriscus. Caucalis anthriscus.

عکس

1
0
-
یکساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

خلط آور
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

برگ
ریشه