گیاه Torreya nucifera

Torreya nucifera
-
2
(L.)Siebold.&Zucc.
Kaya
5
Cephalotaxaceae
Taxus nucifera.

عکس

20
10
همیشه سبز
درخت
کند
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد درد
ضد کرم
ضد نفخ
قفسه سینه
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
هضم یار، دیجستیو

استفاده خوراکی

بذر
روغن