گیاه Trachyspermum ammi

Trachyspermum ammi
بادیان رومی
3
(L.)Sprague. ex Turrill.
-
2
Umbelliferae
T. copticum. Ammi copticum. Carum copticum.

عکس

0.6
0.4
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

آروماتیک، معطر
آنتی سپتیک، گندزدا
افزایش اشتها، تحریک هضم با اعمال بر غشای مخاطی دهان، افزایش جریان صفرا، تحریک ترمیم دیوار روده، تنظیم ترشح انسولین و گلوکز
خلط آور
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک
هضم یار، دیجستیو

استفاده خوراکی

ادویه

قسمت مورد استفاده

بذر

سایر موارد استفاده

اسانس