گیاه Trifolium hybridum

Trifolium hybridum
شبدر دو رگ
1
L.
Alsike Clover
2
Leguminosae

عکس

0.6
0
-
چندساله
-
نه
بله
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

شیرافزا

استفاده خوراکی

برگ
چای
گل