گیاه Trifolium repens

Trifolium repens
شبدر سفید، شبدر خزنده، شفتل
2
L.
White Clover
3
Leguminosae

عکس

0.1
1
همیشه سبز
چندساله
متوسط
بله
بله
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
تمیزکننده زخم
چشمی
ضد روماتیسم
ضد لنف آدنیت گردنی سلی
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

ادویه
برگ
چای
ریشه
گل

سایر موارد استفاده

پوشش زمین
کود سبز