گیاه Trigonotis peduncularis

Trigonotis peduncularis
-
2
(Trevis.)Benth.
-
1
Boraginaceae
Eritrichium japonicum. E. pedunculare. Myosotis peduncularis.

عکس

0.2
0
-
یکساله/دوسالانه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

مدر، ادرارآور
نرم کننده پوست

استفاده خوراکی

برگ