گیاه Tropaeolum majus

Tropaeolum majus
لادن
3
L.
Nasturtium
4
Tropaeolaceae

عکس

3.5
1.5
-
بالا رونده چند ساله
سریع
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

آنتی بیوتیک
آنتی سپتیک، گندزدا
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
خلط آور
ضد باکتری
ضد قارچ
قاعده آور
محرک
مدر، ادرارآور
مسهل (ملایم)
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

ادویه
بذر
برگ
غلاف بذر
گل

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

حشره کش
دورکننده
روغن غیر خوراکی