گیاه Tropaeolum minus

Tropaeolum minus
-
3
L.
Dwarf Nasturtium
4
Tropaeolaceae

عکس

0
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

آنتی بیوتیک
آنتی سپتیک، گندزدا
خلط آور
مدر، ادرارآور
مسهل (ملایم)

استفاده خوراکی

ادویه
بذر
برگ
غلاف بذر
گل

سایر موارد استفاده

حشره کش
دورکننده