گیاه Turritis glabra

Turritis glabra
مناری
1
L.
Tower Cress
1
Cruciferae
Arabis glabra. (L.)Bernh. A. perfoliata.

عکس

0.6
0
-
یکساله/دوسالانه
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

متفرقه
مقوی معده

استفاده خوراکی

برگ
چای