گیاه Tussilago farfara

Tussilago farfara
پای خر، پای کره اسبی
3
L.
Coltsfoot
3
Compositae

عکس

0.22
1
-
چندساله
سریع
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، خودگشنی
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

افزایش اشتها، تحریک هضم با اعمال بر غشای مخاطی دهان، افزایش جریان صفرا، تحریک ترمیم دیوار روده، تنظیم ترشح انسولین و گلوکز
پوست
خلط آور
ضد سرفه
قابض
محرک
محرک تعریق
مقوی، تونیک
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)
نرم کننده پوست

استفاده خوراکی

برگ
جایگزین نمک
چای
گل

سایر موارد استفاده

پر کردن (بالش، تشک و غیره)
تثبیت خاک
روغن غیر خوراکی
فتیله/مواد آتش زا
کمپوست