گیاه Typha laxmannii

Typha laxmannii
لوئی برگ باریک
1
Lepech.
-
4
Typhaceae

عکس

1.5
0
-
چندساله
سریع
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

قابض
قابض خونریزی

استفاده خوراکی

بذر
برگ
ریشه
ساقه
گرده
گل

سایر موارد استفاده

پر کردن (بالش، تشک و غیره)
تار و پود (بافندگی)
تثبیت خاک
زیست توده
ساخت سقف
عایق
کاغذ
متفرقه