گیاه Typha minima

Typha minima
لوئی کوچک
3
Hoppe.
-
2
Typhaceae

عکس

0.1
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بندآورنده خون
ضد انعقاد
قاعده آور
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

بذر
روغن
ریشه
گرده