گیاه Urtica dioica

Urtica dioica
گزنه دوپایه
5
L.
Stinging Nettle
5
Urticaceae

عکس

1.2
1
-
چندساله
سریع
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
خیر
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

بندآورنده خون
پایین آورنده قند خون
تیمار اثرات نیش حشرات
شیرافزا
ضد آسم
ضد شوره
قابض
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

برگ
بستن شیر سویا (ساخت پنیر)
رنگ خوراکی
نوشیدن

سایر موارد استفاده

-
دورکننده
روغن غیر خوراکی
زیست توده
ضد آب
فیبر
کمپوست
ماده رنگ
محصولات مو