گیاه Urtica procera

Urtica procera
-
2
Muhl.
Stinging Nettle
3
Urticaceae
U. dioica gracilis. (Ait.)Seland.

عکس

0
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

بندآورنده خون
ضد روماتیسم
ضد شوره

استفاده خوراکی

برگ
نوشیدن

سایر موارد استفاده

-
دورکننده
فیبر
کمپوست
ماده رنگ
محصولات مو