گیاه Urtica urens

Urtica urens
گزنه، گزنه سگ
3
L.
Annual Nettle
3
Urticaceae

عکس

0.6
0
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
یک پایه
باد
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

بندآورنده خون
پایین آورنده قند خون
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
شیرافزا
ضد آسم
ضد شوره
قابض
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک
هومئوپاتی

استفاده خوراکی

برگ
نوشیدن

سایر موارد استفاده

-
دورکننده
روغن غیر خوراکی
فیبر
کمپوست
ماده رنگ
محصولات مو