گیاه Vaccinium arboreum

Vaccinium arboreum
-
1
Marshall.
Farkleberry
2
Ericaceae

عکس

5
0
همیشه سبز
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی
بله
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

قابض

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

پایه (قلمه)
تانین
چوب