گیاه Vaccinium melanocarpum

Vaccinium melanocarpum
-
0
(Mohr.)Mohr.
Georgia Blueberry
3
Ericaceae
V. stamineum melanocarpum. Mohr. Polycodium melanocarpum.

عکس

1.2
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی
بله
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه