گیاه Vaccinium myrsinites

Vaccinium myrsinites
-
1
Lam.
Florida Evergreen Blueberry
2
Ericaceae
V. nitidum.

عکس

0.5
1
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی
بله
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
چشمی
ضد درد، مسکن درد

استفاده خوراکی

میوه