گیاه Vaccinium oxycoccos

Vaccinium oxycoccos
-
1
L.
Small Cranberry
4
Ericaceae
Oxycoccus palustris. O. quadripetalus.

عکس

0.1
1
همیشه سبز
درختچه
سریع
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی
بله
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
بله
نر و ماده
زنبور ها، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد استفراغ

استفاده خوراکی

چای
میوه

سایر موارد استفاده

پاک کننده
پوشش زمین
ماده رنگ