گیاه Vaccinium parvifolium

Vaccinium parvifolium
-
1
Sm.
Red Bilberry
3
Ericaceae

عکس

1.8
1.8
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی
بله
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
پایین آورنده قند خون
ضد نفخ
قابض

استفاده خوراکی

چای
میوه

سایر موارد استفاده

جاروب