گیاه Vaccinium uliginosum

Vaccinium uliginosum
-
1
L.
Bog Bilberry
3
Ericaceae

عکس

0.75
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی
بله
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
پایین آورنده قند خون
تسهیل کننده زایمان
خواب آور
ضد نفخ
قابض

استفاده خوراکی

چای
میوه