گیاه Veratrum album

Veratrum album
-
2
L.
White Hellebore
0
Melanthiaceae

عکس

1.5
0.6
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، بال پولکداران
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

خلط آور
خواب آور
ضد درد، مسکن درد
ضد کرم
عطسه آور، بازکننده مجرای بینی
عطسه آور، محرک ترشح مخاط بینی
قی آور
مسهل قوی (نه به اندازه مسهل شدید)

سایر موارد استفاده

حشره کش