گیاه Veratrum californicum

Veratrum californicum
-
2
Durand.
California False Hellebore
0
Melanthiaceae

عکس

2.5
0.6
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، بال پولکداران
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پماد محافظ و ترمیم کننده پوست
تب بر
ضد بارداری
ضد درد، مسکن درد
ضد عفونی کننده
ضماد

سایر موارد استفاده

حشره کش