گیاه Veratrum maackii parviflorum

Veratrum maackii parviflorum
-
1
(Miq.)Hara.&Mizushima.
-
1
Melanthiaceae

عکس

1
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، بال پولکداران
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

خلط آور
ضد درد، مسکن درد
ضد کرم، کرم کش
قی آور

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

حشره کش