گیاه Veratrum viride

Veratrum viride
-
2
Aiton.
Indian Poke
1
Melanthiaceae

عکس

2
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، بال پولکداران
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
تب بر
خلط آور
ضد درد، مسکن درد
قی آور
کاهنده فشارخون
محرک تعریق
مخدر

سایر موارد استفاده

پاک کننده
حشره کش
فیبر