گیاه Viburnum edule

Viburnum edule
-
1
(Michx.)Raf.
Mooseberry
4
Caprifoliaceae
V. opulus edule. V. opulus pauciflorum. V. pauciflorum.

عکس

2.5
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پماد محافظ و ترمیم کننده پوست
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
قابض
مسکن دندان درد

استفاده خوراکی

گل
میوه

سایر موارد استفاده

سبد